วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

โลกร้อน ตอนเจาะลึก Greenhouse Effect

ทฤษฎีมนุษย์ทำให้โลกร้อน - Anthropogenic Global warming (AGW)
มีข้อบกพร่องหลายอย่างที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์บางส่วนไม่เชื่อถือ
หนึ่งในข้อบกพร่องนั้น คือขีดจำกัดของการเกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก

ปรากฏการณ์เรือนกระจก Greenhouse Effect
คือปรากฏการณ์ที่กาซดูดซับพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า electromagnetic
เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน และทำให้มวลของอากาศทั้งหมดอุ่นขึ้น
จริงๆแล้วกาซส่วนใหญ่ สามารถดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้
แต่ทว่ากาซจะดูดซับคลื่นพลังงานในย่านความถี่จำเพาะของตนเท่านั้น ซึ่งอาจจะมีได้หลายช่วง
และไม่จำเป็นต้องเป็นคลื่นในย่าน infrared เสมอไป (ช่วยบอกต่อๆด้วย)
ตัวอย่างเช่น Ozone จะดูดซับคลื่นได้ดีในย่านของ UV เป็นต้น

การที่กาซดูดซับคลื่นพลังงานได้เฉพาะ ในย่านความยาวคลื่นเฉพาะตัว
คือข้อจำกัดของความสามารถที่จะก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกในบรรยากาศ
คือถ้าในธรรมชาติ ไม่มีคลื่นพลังงานในย่านนั้น หรือคลื่นในย่านนั้นถูกดูดซับจนหมด
การเพิ่มปริมาณกาซ ก็ไม่สามารถทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกเพิ่มขึ้นได้

เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ขอให้ลองพิจารณาจากปรากฏการณ์ที่เกิดจริงในธรรมชาติ
กราฟต่อไปนี้แสดงสัดส่วนความเข้มข้นของพลังงานดวงอาทิตย์ในความยาวคลื่นต่างๆ
ปริมาณแสงที่ตกกระทบชั้นบนสุดของบรรยากาศ แสดงด้วยพื้นที่สีเหลือง
ส่วนพลังงานตกกระทบผิวโลกแสดงด้วยกราฟสีส้ม

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Solar_Spectrum.png

แก้ไขเมื่อ 19 มี.ค. 51 19:40:24


http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/2008/02/X6327353/X6327353.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น