วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ท่านคิดว่าโลกร้อนขึ้น เกิดจากสาเหตุอะไร

โลกร้อนขึ้น ไม่มีใครเถียง.. ที่เถียงกันคือโลกร้อนขึ้นเพราะสาเหตุใด

กลุ่ม IPCC และนักอนุรักษ์ธรรมชาติเชื่อว่าโลกร้อนขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ (AGW)
เพราะมนุษย์ไปทำให้พลังปรากฏการณ์เรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะจากกาซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ได้จากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิล

ส่วนนักวิทยาศาสตร์อีกส่วน คัดค้านค้านทฤษฎีโลกร้อนเพราะมนุษย์
กลุ่มฝ่ายค้านยึดถือตามความเชื่อเดิมว่า ภูมิอากาศโลกไม่คงที่ มีช่วงเวลาที่ร้อนสลับกับหนาวขึ้นๆลงๆ
เป็นวัฏจักรธรรมชาติ ที่มีคาบยาวหลายร้อยปี โดยสาเหตุใหญ่คือความผันแปรของพลังงานจากดวงอาทิตย์

เรื่องราวของทฤษฎีโลกร้อนเพราะการกระทำของมนุษย์มีการประชาสัมพันธ์แพร่หลายมาก
ที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมในเวลานี้ก็คือภาพยนต์ An Inconvenient Truth ของ Al Gore

ส่วนเหตุผลที่คัดค้านทฤษฎีโลกร้อนเพราะมนุษย์นั้น ค่อนข้างจะรู้กันเฉพาะในวงวิชาการจริงๆ
เพราะไม่ค่อยมีใครช่วยประชาสัมพันธ์ให้ หรือมีน้อยไม่เพียงพอที่จะถ่วงดุลกับฝ่ายโลกร้อน

ผมได้ตั้งกระทู้แสดงเหตุผลของฝ่ายที่คัดค้านทฤษฎีโลกร้อนเพราะมนุษย์ไว้สองกระทู้

โลกร้อน.. เรื่องเล็ก
http://www.pantip.com/cafe/wahkor/topic/X5215913/X5215913.html

ประธานาธิบดีสหรัฐไม่ลงนามในสัญญาเกียวโตเพราะทฤษฎีปรากฏการณ์เรือนกระจกเป็นเรื่องเหลวไหล
http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/X3721530/X3721530.html

+++++++++++++++

ในตอนนี้ผมอยากจะขอทราบความเห็นของเพื่อนๆครับ
แต่ก่อนที่จะโหวตลงคะแนน อยากจะขอให้อ่านกระทู้ทั้งสองก่อน

ผมมีข้อให้เลือก 3 ข้อ คือ ท่านเชื่อแนวความคิดของฝ่ายไหน

1. วัฏจักรธรรมชาติเป็นสาเหตุใหญ่ - กาซเรือนกระจกเป็นสาเหตุรอง
2. กาซเรือนกระจกเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ - วัฏจักรธรรมชาติเป็นสาเหตุรอง
3. ไม่แน่ใจ ยังไม่ปักใจเชื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/2007/03/X5277664/X5277664.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น